Tilskudd fra Sparebankstiftelsen SR-bank

Li & Flaktveit skolekorps takker for tilskudd fra Sparebankstiftselsen SR-bank på kr.15.000 til prosjektet FOR ALLE! Takket være disse midlene kan korpset ta imot barn uansett familiens økonomiske situasjon. På bildet nedenfor viser stolte musikanter i hovedkorpset tildelingsbrevet.