Semesterplan høsten 2017

August:

23 august:                     første øving etter sommerferien

30 august:                     korpsøving

September:

6 september:                rekrutteringskonserter på skoler, mer info kommer senere.

13 september:              korpsøving

15-17 september:         motivasjonsseminar med ÅML, hovedkorpset.

20 september:               korpsøving

22-24 september:          seminar på Li skole

27 september:                korpsøving

Oktober:

4 oktober:                        korpsøving

11 oktober:                      høstferie

18 oktober:                      korpsøving

25 oktober:                      korpsøving

November:

1 november:                   korpsøving

5 november:                   basar

8 november:                   korpsøving

15 november:                 korpsøving

18-19 november:           Fanafestivalen

22 november:                 korpsøving

29 november:                 korpsøving

Desember:

6 desember:                    korpsøving

7 desember:                    Lysfest på Li skole

13 desember:                  korpsøving

15 desember:                  Julekonsert i Eidsvåg kirke.

 

 

Advertisements