Støttemedlem

Du kan bli støttemedlem i korpset.

Alt du trenger å gjøre er å sende en mail til korpset, be om å få bli medlem og velge støttebeløp (1.000 – 20.000 kroner per år). Vi vil forsøke å gjennomføre noen lokale småkonserter til de som støtter oss med 5.000 kr eller mer, forutsatt at det skjer i Li og Flaktveit området.

I 2022 fikk vi støtte fra:

Norges Musikkorps forbund

Bergen Kommune

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest

Sparebankstiftelsen SR-Bank

Fana Sparebank

Flaktveitleitet Sameie

Flaktveithøgda borettslag

Flaktveitåsen borettslag

Liakroken borettslag

Høgehøien borettslag

Eineberg Vel

Flaktveitrinden borettslag

Vi takker for alle bidragene som hjelper oss til å kunne opprettholde aktiviteten vår!