Styret

Styret for 2018/2019 består av:

Navn Rolle E-post
Bente Saltnes Styreleder li.skolekorps@gmail.com
Oddvar Brekke / Sissel Berge Nestleder, Musikkutvalg hovedkorps
Ingrid Meyer Styremedlem, materialforvalter
Jana Morozova Styremedlem, Kasserer
Alice Fagerdal Styremedlem, Musikkutvalg Aspirant/junior. Rekrutteringsansvarlig
Stian Jakobsen  vara

Tine Garshol      vara