Foreldrevakt informasjon

Arbeidsoppgaver

Møte ca 15 minutter før øvelsen starter

Hjelpe til med å sette frem stoler, gjøre klart slagverk og notestativ.

Minne musikantene på å sprite hender.

Hjelpe til med å rydde stoler, slagverk og notestativ etter øvelsen.

Hjelpe til med evt kopiering av noter.